Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (ÁSZF) valamint Adatkezelési Tájékoztatónkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen ÁSZF tartalmazza az IT-Nav Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21., Cg.: 10-09-028541, adószám: 14403097-2-10), mint Szolgáltató (Szolgáltató) által a https//PilisvorosvarAllas.hu weboldalán valamint mobil alkalmazásán  ( https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.itnav.allasorias&hl=hu&gl=UShttps://apps.apple.com/nz/app/%C3%A1ll%C3%A1s%C3%B3ri%C3%A1s/id1578932322 ) (a továbbiakban: Weboldal) és a Szolgáltató egyéb platformjain ( https://www.facebook.com/PilisvorosvarAllas/) nyújtott szolgáltatásával (Szolgáltatás) kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Szolgáltató célja, hogy az állást kínálók és állást keresők, könnyen és hatékonyan rátaláljanak egymásra. Weboldalán az alábbi személyi kör hirdethet meg álláslehetőséget: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, közkereseti társaság, egyéni vállalkozó, intézmény, egyesület, alapítvány, egyéb, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés. A természetes személy munkakeresők szabadon böngészhetnek a hirdetések között, illetőleg amennyiben érdeklődnek az adott munkakör iránt, regisztrációt követően jelentkezhetnek is a Weboldalon keresztül a szükséges dokumentumok feltöltésével vagy a Weboldalon történő szerkesztésével.

Amennyiben Ön – az ÁSZF-ben lentebb részletezettek szerint –igénybe veszi a Szolgáltatásunkat a Weboldalunkon, úgy Ön, mint felhasználó (Felhasználó) és közöttünk, mint Szolgáltató között magyar nyelvű szerződés jön létre. A szerződés az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) szerinti információs táradalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Második Rész, XVI. Fejezete (Az elektronikus úton történő szerződéskötés külön szabályai) szerint kötött szerződésnek minősül. Szolgáltatásainkat természetes személy munkakereső, valamint munkaadóként az alábbi személyi kör veheti igénybe: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, közkereseti társaság, egyéni vállalkozó, intézmény, egyesület, alapítvány, egyéb, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés.

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal, a szerződés nyelve a magyar. A Weboldal működésével, regisztrációs folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a vonatkozó jogszabályi keretek között egyoldalúan jogosultak vagyunk megváltoztatni. Az ÁSZF módosításai a Weboldalon történő megjelenéstől hatályosak, a már addig létrejött szerződéseket nem érintik. A változásokat közzétesszük Weboldalunkon.

Az ÁSZF a felek között létrejövő jogviszonyokra külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó. A jelen ÁSZF-ben vastag dőlt betűvel kiemeltekre külön is felhívjuk a Felhasználók figyelmét.

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

I. Szolgáltatói adatok ismertetése
II. A Szolgáltatás leírása
III. A regisztráció bemutatása
IV. A hirdetés feladásának az ismertetése
V. Fizetési feltételek
VI. Az álláskeresők lehetőségeinek a bemutatása
VII. Panaszkezelés
VIII. Adatkezelési információk
IX. Felelősség korlátozása
X. Egyéb rendelkezések

 

I. Szolgáltatói adatok:

Cégnév: IT-Nav Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21
Adószám: 14403097-2-10
Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 10-09-028541
Statisztikai számjel: 14403097-6820-113-10
Elektronikus elérhetőség: info::at::pilisvorosvarallas::dot::hu
Telefonos elérhetőség: +36 20 222 0 222

Tárhely szolgáltató neve: IT-Nav Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21
Elektronikus elérhetősége: info::at::it-nav::dot::hu

II. A Szolgáltatás leírása:

A https:// PilisvorosvarAllas.hu weboldalon a fent rögzített személyi kör hirdetheti meg álláslehetőségét. A természetes személy munkakeresők szabadon böngészhetnek a kínált álláslehetőségek között, illetve regisztrációt követően jelentkezhetnek is a meghirdetett állásra, és/vagy feltölthetik önéletrajzukat az önéletrajz adatbázisba. A Felhasználók tehát regisztrációt követően a Weboldalra történő feltöltéssel, illetőleg a Weboldalon történő önéletrajz szerkesztéssel tudják igénybe venni a Szolgáltatásainkat. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem véglegesíti az álláshirdetés vagy önéletrajz feltöltését az elölnézeti kép megtekintését követően, nem jön létre szerződés a Felhasználó és a Szolgáltató között, és a hirdetés nem jelenik meg, a jelentkezés pedig nem történik meg. A szerződés a megrendelés, vagy az álláshirdetésre történő jelentkezés véglegesítésével jön létre a Felek között. A Felhasználó a bejelentkezést követően aktiválhatja/deaktiválhatja és szerkesztheti hirdetését, valamint szerkesztheti önéletrajzát.

Az álláshirdetések megjelenési módjai:

A hirdető választhat földrajzi paramétert helyi, megyei vagy országos megjelenésből. Ezt követően: mindegyik földrajzi paraméterhez választható 3 lehetőség: Start, Business és Enterprise.

A helyi hirdetés, csak 1 (egy) állásoldalon jelenik meg, míg a megyei hirdetés minden állásoldalon a kiválasztott megyében. Az országos hirdetés a Szolgáltató valamennyi hazai weboldalán megjelenik.

A választott csomagnak megfelelően jelenik meg a hirdetés a Facebook oldalakon is. Helyi hirdetés csak a választott weboldal Facebook oldalán jelenik meg. Megyei hirdetés az összes megyei Facebook oldalon, országos pedig az összes Facebook oldalon.

A munkaadók további információt a hirdetések megjelenési módjairól, a Szolgáltatás díjairól itt olvashatnak: https://PilisvorosvarAllas.hu/munkaado, https://PilisvorosvarAllas.hu/munkaado/arak.

A természetes személy munkakeresők ingyenesen böngészhetnek az álláshirdetések között, azonban azokra csak regisztráció után tudnak jelentkezni, valamint az önéletrajzukat is csak regisztrációt követően tudják feltölteni a Weboldalra.

 

III. A regisztráció bemutatása

Az álláshirdető munkaadók regisztrációja:

Regisztrálni a Weboldalon a jobb felső sarokban található Munkaadóknak/Regisztráció gombra kattintva lehet.

A Szolgáltató csak valós cégnévvel, egyéni vállalkozói névvel vagy intézmény névvel és valós adószámmal, számlázási címmel, illetőleg valós adatok megadásával történő regisztrációt hagy jóvá.

A munkaadó Felhasználó az alábbi cégformák közül választhat: korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, zártkörűen működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság, közkereseti társaság, egyéni vállalkozó, intézmény, egyesület, alapítvány, egyéb, adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés.

A jelszó minimum 8 karakterből állhat, tartalmaznia kell minimum 1 db kis- és nagy betűt, illetve számot. Speciális karakterek használata megengedett. A Felhasználó jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó rendszeres időközönként módosítsa a használt jelszavakat.

A regisztrációhoz köthető funkciók az alábbiak:

 • hirdetés feladása, módosítása és deaktiválása,
 • statisztikák megtekintése,
 • jelentkezők megtekintése,
 • adatok módosítása,
 • cég módosítása,
 • cég hozzáadása,
 • minden adat törlés,
 • az adatmódosításon belül: számlázási név, rövidített név, cégforma, adószám, weboldal, számlázási cím, levelezési cím,
 • kapcsolattartó módosítása és törlése,
 • cég törlése;

A regisztráció befejezésének feltétele a regisztráció végen található ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató tevőleges elfogadása.

A regisztráció befejezését követően a moderátor ellenőrzi a megadott adatokat, és amennyiben létező, értelmezhető adatok kerülnek megadásra, a megadott e-mail címre automatikusan kiküldi a regisztrációt megerősítő linket. A moderátor munkaidőben, hétfőtől péntekig 8-16:30 óra között ellenőrzi a megadott adatokat. Amennyiben munkaidőn kívül érkezik regisztráció vagy hirdetésfeladás, akkor csak a következő munkanapon kerül moderálásra, addig függőben van. A megerősítést követően a Felhasználó beléphet a fiókjába és megkezdheti hirdetései feladását.

A regisztrációval egyidejűleg Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, valamint szavatolja, hogy a Weboldalon végrehajtott műveleteket a Felhasználó képviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a Felhasználót terheli.

A munkakereső Felhasználó regisztrációja:

Regisztrálni a Weboldalon, Apple fiókban, mobil alkalmazásban, valamint a Facebook-on és Google-n keresztül lehetséges. Regisztráció esetén a Szolgáltató a megadott e-mail címre automatikusan kiküldi a regisztrációt megerősítő linket. A megerősítést követően a Felhasználó beléphet a fiókjába.

A regisztrációhoz köthető funkciók az alábbiak:

 • adatok módosítása,
 • önéletrajz készítés, módosítása,
 • hírlevél beállítások,
 • jelentkezés az álláshirdetésekre,
 • korábbi jelentkezések megtekintése,
 • részletes keresés,
 • minden adat törlése,
 • profiladatok módosítása, melyek: név, nem, születési dátum, lakhely, utca, házszám, telefonszám, e-mail,
 • felhasználó törlése,
 • dokumentum feltöltés, típus módosítás, átnevezés, törlés,
 • kedvenc álláshirdetések mentése, megtekintése,
 • videók felvétele, feltöltése, átnevezése, törlése;

A jelszó minimum 8 karakterből állhat, tartalmaznia kell minimum 1 db kis- és nagy betűt, illetve számot. Speciális karakterek használata megengedett. A Felhasználó jogosult jelszavát bármikor megváltoztatni. A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó rendszeres időközönként módosítsa a használt jelszavakat.

A regisztráció befejezésének feltétele a regisztráció végen található ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató tevőleges elfogadása.

 

IV. A hirdetés feladásának az ismertetése

A Felhasználó álláshirdetést a regisztrációt követően, saját fiókjába belépve adhat fel.

A Felhasználó szavatolja, hogy a hirdetésben kizárólag a saját tényleges betöltendő munkakörére vonatkozó, valós feltételeken alapuló állásajánlatát teszi közzé.

A Felhasználó szavatolja továbbá, hogy az álláshirdetés sem közvetlenül, sem közvetett módon nem tartalmaz jogsértő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét, és az álláshirdetés csak olyan feltételeket tartalmaz, amelyeket a munkaadó ténylegesen biztosít.

A Felhasználó szavatolja, hogy hirdetése nem megtévesztő és félrevezető, a hirdetés tartalmáért a Felhasználó teljes felelősséggel tartozik.  

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy a meghirdetett munkakör végzése nem ütközik jogszabályba, nem diszkriminatív, valamint nem sért hatósági vagy egyéb előírást.

A Felhasználó az „álláshirdetés feladása” gombra kattintva kezdheti el hirdetése feltöltését.

1. lépés:

 • Cég kiválasztása;
 • Hirdetés típus választás;
 • A hirdetés területi megjelenésének kiválasztása, helyi, megyei vagy országos hirdetési lehetőségektől függő paraméterekkel pl. város neve, város és környéke, megye, távmunka stb.

A Felhasználó itt választhatja ki, hogy melyik cégével szeretne hirdetést feladni, valamint itt van lehetőség választani a hirdetési típusok és a hirdetések megjelenési helyei közül.

2. lépés: Hirdetés feltöltése

 • Logó: Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs során töltött fel céglogót vagy képet, itt hozzáadhatja hirdetéséhez, abban az esetben, ha még nem töltött fel, a jobb felső sarokban található menüben a „Cégek” menüben töltheti fel. A Felhasználó a logó feltöltésével szavatolja, hogy a logó használatára jogosult, az nem sérti harmadik személy jogait és nem függ harmadik személy jóváhagyásától.
 • Hirdetés címe: a Felhasználó röviden, címszavakban jellemezheti álláshirdetését. Pl.: Bolti eladó álláslehetőség Budapesten kiemelt bérezéssel. A szöveg hossza maximum 100 karakter lehet.
 • Hirdetés kategória: a Felhasználó kiválaszthatja, hogy hirdetése mely kategóriába tartozik.
 • Leírás: a Felhasználó bemutathatja a meghirdetett munkakört, a cégét néhány mondatban.
 • Feladatok: Itt részletesen meghatározhatók a meghirdetett munkakörhöz tartozó elvégzendő feladatok.
 • Elvárások: Itt rögzíthetők a munkavállalóval szemben támasztott elvárások.
 • Előnyök: Itt jelölhetők meg az előnyben részesített elvárások.
 • Amit kínálunk: a Felhasználó ismertetheti milyen lehetőségeket kínál a munkavállaló részére.
 • Jelentkezem gomb: a felhasználó megadhatja az email címet, amire várja a jelentkezéseket, vagy egy weboldal címet állíthat be, ahova átirányításra kerülnek a jelentkezők.
 • Önéletrajz feltöltése kötelező
 • Videós jelentkezés: a Felhasználó kiválaszthatja, hogy szeretne-e olyan kérdéseket feltenni a jelentkezőnek, melyekre videós formában várja a választ a jelentkezés során. A Felhasználó választhat a beépített kérdések közül, vagy egyedi kérdést is feltehet. A videók hossza maximum egy perc lehet. A hirdető kötelezővé is teheti a jelentkező számára a videó küldését. A videókat az admin felületen tudja a Felhasználó visszanézni, letöltésükre azonban nincs lehetőség.

3. lépés:

 • Fizetés: Itt tüntethető fel a bérezés. Bruttó, Minimum, Maximum, Óra, Nap, Hét, Hónap, Év. Nem kötelező megadni ezeket az adatokat.
 • Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő 8 óra, részmunkaidő 6 óra, részmunkaidő 4 óra, stb.
 • Munkarend: általános, többműszakos, megszakítás nélküli (váltásos).
 • Elvárt tapasztalat: Pályakezdő/friss diplomás, nem igényel tapasztalatot, 1-2 év szakmai tapasztalat, 2-4 év szakmai tapasztalat, stb.
 • Elvárt végzettség: általános iskola, szakiskola / szakmunkás képző, OKJ, stb.
 • Szükséges nyelvtudás: angol, német, francia, stb.
 • Beosztás: gyakornok, beosztott, középvezető, stb.
 • Elölnézet: Itt tekinthető meg a hirdetés elölnézeti képe, mely alapján a hirdetés meg fog jelenni.
 • Vázlat mentése: El lehet menteni a hirdetést későbbi szerkesztésre.
 • Kosárba rakom: a hirdetés megrendelésről egy felugróablakban kap a Felhasználó tájékoztatást, feltüntetve a hirdetés típusát, valamint a díját. A megrendelés szerkeszthető vagy törölhető, illetőleg új elemek is hozzáadhatók. A „tovább a megrendeléshez” gombbal lehet továbblépni a megrendelés összesítőjére.
 • Megrendelés összesítő: Itt látható a megrendelt hirdetés, a számlázási és a levelezési adatok. A Felhasználónak lehetősége van megjegyzést fűzni a megrendeléshez, majd a „Megrendelés” gombbal tudja véglegesíteni azt.
 • Webes tájékoztatás: A „Megrendelés” gomb megnyomása után a Felhasználó egy rövid webes tájékoztatást kap arról, hogy a hirdetése a díjbekérő kiegyenlítése és a moderálás után jelenik meg a Weboldalon.
 • E-mail: A Felhasználó e-mailben is kap egy visszajelzést a sikeres hirdetés megrendelésről.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és amennyiben a megítélése szerint a hirdetés sérti az ÁSZF valamely rendelkezését, úgy javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben a Felhasználó a módosító javaslatot nem fogadja el, vagy arra legkésőbb egy munkanapon belül nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül, és a Felhasználó a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult, illetőleg ilyen esetben is terheli a fizetési kötelezettség.

 

V. Fizetési feltételek:

A Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatásokról díjbekérőt állít ki a hirdetések véglegesítését követően, melyet elektronikusan küld meg a Felhasználó részére.  A Szolgáltató az átutalás beérkezését vagy az utalásról küldött igazolás megküldését követően aktiválja a hirdetéseket, a számlát pedig főszabály szerint elektronikusan küldi meg a Felhasználó részére. A Szolgáltató kizárólag a Felhasználó külön kérése esetén küldi meg a számlát postai úton.

A Szolgáltatások díjai itt tekinthetők meg: https://PilisvorosvarAllas.hu/munkaado/arak. A díjak a hirdetés feladásánál a hirdetés típus kijelölésénél is fel vannak tüntetve.

Felhasználó a Szolgáltatás díját a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalás útján köteles a fent megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni. A számla teljesítésével kapcsolatos bankköltségek a Felhasználót terhelik.

A számlával kapcsolatos kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidő elteltével reklamációnak helye nincs, Felhasználó a számla vitatásának jogáról kifejezetten lemond. Felhasználó a jelen pontban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon.

Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a számla teljesítéséig a hirdetése nem aktiválódik, és nem jelenik meg a Szolgáltató Weboldalán, illetőleg az álláskeresők között nem böngészhet, statisztikai adatokat nem tekinthet meg. A fizetési kötelezettség 8 (nyolc) napot meghaladó elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja jogkövetkezmény nélkül.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után.

 

VI. Az álláskeresők lehetőségeinek a bemutatása

Az álláskereső regisztrációt követően a hirdetésben a „jelentkezem” gombra kattintva tudja feltölteni az önéletrajzát és az egyéb dokumentumokat (pl. motivációs levelet, fényképet, bizonyítványt, referenciákat, portfóliót, stb.), vagy a rendszerben meghatározott panelek használatával készíti el az önéletrajzát. A jelentkezésnél az űrlapon megadhatja a nevét, email címét és üzenetét a hirdető részére. Amikor az álláskereső a „küldés” gombra kattint, a csatolt fájlok feltöltődnek a Szolgáltató szerverére, és a neve, email címe, üzenete bekerül a Szolgáltató adatbázisába. Az álláskereső jelentkezését a Szolgáltató egy automatizmus segítségével e-mailben megküldi az álláshirdető részére. Az e-mailben szerepelnek az űrlap adatai és csatolva vannak a feltöltött fájlok, melyek letölthető formában is megjelennek az üzenetben. Amennyiben az álláshirdető a hirdetés szövegében megadja az elérhetőségeit, az álláskereső közvetlenül is felveheti vele a kapcsolatot. Ebben az esetben a Szolgáltató nem tárol semmilyen adatot az álláskeresőről.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az álláskereső nem tud úgy jelentkezni egy álláshirdetésre, hogy elküldik az adatait e-mailben a Szolgáltatónak. Jelentkezni kizárólag a hirdetésben megadott módokon, legtöbbször online lehetséges. A Szolgáltató a részére e-mailben vagy postai úton megküldött adatokat haladéktalanul törli.

Az álláskeresőnek a regisztrációt követően az adott hirdetés törlésének az időpontjáig lehetősége van az elküldött jelentkezését a továbbított adatokkal, mellékletekkel együtt megtekinteni.

Az álláskeresőnek azon túl, hogy jelentkezéskor feltölti a már korábban elkészített önéletrajzát, arra is lehetősége van, hogy azt a Weboldalon hozza létre. Ebben az esetben az álláskereső gyorsabban és egyszerűbben tud jelentkezni a számára érdekes álláshirdetésre, mivel csupán ki kell választania az elmentett önéletrajzát, mely azonnal továbbítható.

 

VII. Panaszkezelés:

Kifogása esetén panaszát, kérjük, jelezze felénk postai úton, e-mailben vagy telefonon.

A bejelentését, kérdéseit a következő címeken tudja megtenni, feltenni:

Székhely, postacím: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21.;
Telefon: +36 20 222 0 222, munkanapokon 08:00-16:30 óra között;
E-mail: A fenti időszakon kívül elektronikus úton az info::at::pilisvorosvarallas::dot::hu e-mail címen.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, lehetőség szerint orvosolja. A panaszkezelés módjáról előzetesen tájékoztatja a Felhasználót, és ahhoz az előzetes hozzájárulását beszerzi.

Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali orvoslása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a panaszos neve, lakcíme/székhelye
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a panasz részletes leírása,
d) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
e) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (7) bekezdése alapján a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig kezeli. 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítással egyidejűleg írásban ad tájékoztatást arról, hogy a Felhasználó mely hatóság eljárását kezdeményezheti.

 

VIII. Adatkezelési információk

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató mindenkor hatályos változata a https://PilisvorosvarAllas.hu címen érhető el.

Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató az adatokat egy adatbázisban tárolja, függetlenül attól, hogy a Felhasználó melyik Weboldalán vagy aloldalán végzi el a regisztrációt. A Felhasználó a „regisztráció” feliratra kattintva átkerül a PilisvorosvarAllas.hu Weboldalra. A Szolgáltató valamennyi aloldala a PilisvorosvarAllas.hu rendszer része.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Adatkezelési Tájékoztató időről időre módosulhat. A megállapításokra vonatkozó változásokat közzétesszük Weboldalunkon.

A Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során köteles a saját, valós adatait megadni. A Felhasználó szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, hiteles adatokat ad meg a Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben. A Szolgáltatás igénybevétele során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja a felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásait.

A Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kapcsolattartó személy neve, e-mail címe), rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével, és ezért teljes felelősséggel tartozik.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy haladéktalanul értesíteni szíveskedjen bennünket az adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén.

A Felhasználó köteles a hozzáférési jogosultságot rendeltetésszerűen és célhoz kötötten használni, a hozzáférést illetéktelen harmadik személynek nem biztosíthatja, engedheti át, illetve nem teheti hozzáférhetővé. A jelen pontban foglaltak be nem tartásából eredő kárért, illetve bármilyen egyéb jogkövetkezményért kizárólag a Felhasználó a felelős, a Szolgáltató felelősségét kizárja, amit a Felhasználó kifejezetten elfogad és tudomásul vesz.

A Felhasználónak bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Felhasználó valódiságát ellenőrizni.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a rendszerével kapcsolatos bármilyen visszaélés esetén.

IX. Felelősség korlátozása:

Interneten történő szolgáltatás igénybevétele esetén a Szolgáltató nem felel az Internet használatával járó, annak során a Szolgáltatótól függetlenül előforduló hibákért, károkért, érdeksérelemért, különösen, ha azok az alább felsorolt események folytán következtek be:

 • Bármilyen adat Internet útján történő küldése és/vagy fogadása;
 • Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami akadályozza a kapcsolatfelvételt és a Szolgáltatás igénybevételét;
 • Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
 • Bármely elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése;
 • Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése;
 • Bármilyen program és technikai hibából bekövetkezett esemény következményei;
 • A Szolgáltatás igénybevétele során valamely technikai okból bekövetkező károk.

A Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik azért, ha illetéktelen személyek bármely módon felhasználják a bejelentkezési e-mailcímet és a jelszót, az ebből eredő valamennyi, akár a Szolgáltató, akár harmadik személyek oldalán felmerült kárt a Felhasználó köteles viselni, illetve azok viselése alól a Szolgáltatót mentesíteni, a már megtérített kárt Szolgáltató részére megfizetni.

A Felhasználó kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon kárát, amit az ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Felhasználó általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

A Felhasználó az esetleges reklamációt, szavatossági igényt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen határidőt követően a Szolgáltató nem fogad el reklamációt. Megrendelő az ezen határidőn túlmenő igényérvényesítési jogáról kifejezetten lemond.

A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, ha nem, vagy nem megfelelő minőségű, mennyiségű jelentkezés érkezik a hirdetésre. A hirdető Felhasználó felelőssége az elvárásai és szűrési feltételei pontos meghatározása az adott pozícióra vonatkozólag.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Felhasználóval és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Felhasználó érdekkörében felmerült okból történő, az ÁSZF és/vagy a Felhasználóval kötött szerződés megszegése miatti eltávolítása, illetve az ahhoz való hozzáférés nem biztosítása révén keletkezett kárért, vagy bármely egyéb igényért. A jelen rendelkezés irányadó a közzététel megtagadására is.

X. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Szolgáltató a regisztráció során vagy az adatok átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. nem bejegyzett vállalkozás, másik cég adatainak a felhasználása jogosulatlanul, stb.) a hirdetési szolgáltatás nyújtását, azonnal leállítja vagy felfüggesztheti. Ilyen esetben a Felhasználó nem jogosult díj visszatérítésre. A Szolgáltató jogosult továbbá a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására vagy felfüggesztésére, illetve a megkötött szerződéstől jogosult elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó jelentősen megsérti a jelen ÁSZF feltételeit. Szolgáltató jogosult továbbá a megrendelést visszautasítani, a szerződéskötést megtagadni, a már fennálló szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, ha a Felhasználó tevékenysége sérti vagy a Szolgáltató saját (diszkrecionális) megítélése alapján veszélyeztet(het)i a Szolgáltató üzleti, gazdasági érdekeit.

 

Hatályos: 2022. augusztus 1.